Опрема за производство

Џингидаима професионална опрема за механичка обработка како што се флексо машина Хајделберг со 11 бои, ротирачка машина со 6 бои PS, 4 машини за сечење со матрици и 4 машини за инспекција кои можат да ги задоволат сите технички барања.


11 бои на машина за печатење Flexo--Gallus


Машина за проверка


PS Ротациона машина


Машина за сечење матрица